• پس از دریافت نمونه محصول رایگان از بوم باکس بلافاصله یک ویدیو کوتاه مدت یک دقیقه ای از محصول و بسته بندی تهیه می کنم و آن را از طریق اپلیکیشن بوم باکس برای بوم باکس می فرستم.
  • فیلم را در پیج خود استوری و منشن مینمایم.
  • فیلم را با رعایت شئونات اسلامی و بدون تصویر صورت می گیرم و می فرستم.
  • متعهد می گردم فقط ویدیو کوتاه مدت تهیه شده توسط خودم را در پیج اینستاگرام خود و بعد از تایید بوم باکس منتشر نمایم و استوری را منشن نمایم.
  • متعهد میگردم از استوری ویدیو در پیج خودم یک اسکرین شات بگیرم و در اپلیکیشن آپلود نمایم.
  • متعهد می گردم در صورت عدم تهیه ویدیو از محصول بعد از دریافت آن از شرکت، محصول و بسته دریافتی را عینا به بوم باکس عودت نمایم و یا هزینه بسته محصول را به اضافه هزینه حمل آن به شمار حساب اعلامی بوم باکس پرداخت نمایم.

امضای کاربر
برابر ماده ۷ قانون تجارت اکترونیکی، هرگاه قانون وجود امضا را لازم بداند، امضا الکترونیک مکفی است و ثبت نام در سایت boomboxi.com به منزله امضا الکترونیک می باشد