بوم باکس

بوم باکس با طرح یک ایده و تئوری جدید در مارکتینگ و تبلیغات بنام بوم باکسینگ《 سمپلینگ به شیوه جدید》، برنامه معرفی محصول جدید و محصولات برند ها ، نحوه کاربرد و استفاده از محصولات و دریافت سهم بیشتر بازار را در ماموریت خود برای برندها دارد.

در فرآیند بوم باکسینگ عملیات سمپلینگ ، مارکتینگ و تبلیغات بصورت ترکیبی و در مدت زمان معین انجام گرفته و با توجه به فرآیند بوم باکسینگ ، میزان حداکثری تاثیرگذاری و نفوذ ، معرفی و تبلیغات گسترده و همچنین افزایش ترغیب و اشتیاق به استفاده از محصول را خواهیم داشت . برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید.

بوم باکسینگ  یک برنامه جدید پیشبرد فروش میباشد . در طرح و برنامه بوم باکسینگ عملیات سمپلینگ با هدفگذاری مخاطبین هدف برند در مناطق مختلف  و در تمام فصول سال اجرا میگردد.

بوم باکسینگ راهکار و استراتزی جدید  " سمپلینگ محصول " بوده که به شیوه ای کاملا جدید و مدرن و دیجیتال  با حصول اطمینان حداکثری بازخورد از فرایند عملیات سمپلینگ اجرا میگردد.

پدیده نوظهور " بوم باکسینگ " بعنوان یک تیوری و ایده جدید میباشد که برای اولین بار توسط تیم حرفه ای بوم باکس طراحی و مطرح گردیده است .
بوم باکسینگ  نواقص و معایب سمپلینگ به روش متداول و سنتی را بمنظور اثربخشی حداکثری مرتفع نموده و موجب کاهش هزینه های سمپلینگ گردیده است .

بوم باکسینگ محصول سمپلینگ را به درون خانواده ها برده و با ایجاد حس خوب در مخاطبین  و با نمایش کیفیت محصول ، مصرف کنندگان را ترغیب و تشویق به خرید و استفاده بیشتر از محصولات برند مینماید و همچنین موجب افزایش تعداد اعضای باشگاه مشتریان برند میگردد.
در برنامه  " بوم باکسینگ "  عملیات سمپلینگ قابل ارزیابی دقیق و گزارشگیری برای هر محصول سمپل می باشد .
در فرآیند " بوم باکسینگ "  عملیات سمپلینگ با تبلیغات گسترده همراه میباشد .

برای اطلاعات بیشتر و مشارکت در طرح "  بوم باکسینگ  "  با ما در ارتباط باشید

بالا